1 matches sorted by

  • Die Fränkisch-Hennebergische Mundart
     Textstellen 
    [...] Scholze Klèè des Schulzen Jüngſter Sohn Schmitts Käpp Kaſpar deſſen Vater ein Schmied Wèrts Frétz Fritz deſſen Vater Wirth iſt Wélme Bätter Peter deſſen Vater Wilhelm So und ſo Ditze Dänjél [...]
    [...] Ebene gälmer m Goldammer ökelen Akelei häller m Hollunder nälm Nagel hunk m Honig künk m König Kartenkönig veraltet mir ſem m Wir ſing ſpèrk m Sperling Spatz nächber m Nachbar èrbet [...]