Allan Arthur Gulliland (1906-1948); Journalist, Fotograf: Vorbereitungen zur Europameisterschaft d.Berufstänzer 16. Januar 1931 About the Object