St.Petersburg = Leningrad = Petrograd, Alexander Theater = Théâtre Alexandra About the Object
 • https://bavarikon.de/object/bav:BSB-BAR-0000000000167849
 • St.Petersburg = Leningrad = Petrograd, Alexander Theater = Théâtre Alexandra
  • St.Petersburg = Leningrad = Petrograd
 • 1842
 • 10 x 14 cm / Material: Stahlstich
  • St.Petersburg = Leningrad = Petrograd, Alexander Theater = Théâtre Alexandra
  • Bildarchiv der Bayerischen Staatsbibliothek
  • Porträt- und Ansichtensammlung
 • Bayerische Staatsbibliothek
 • Bayerische Staatsbibliothek
  • Bavarian State Library - Picture Number: port-010978
  • Bavarian State Library - Call number: BA/Russ. 127 pa / nach S. 228
 • https://bildarchiv.bsb-muenchen.de/search?id=port-010978
 • Licence of the Metadata: CC0