Dziennik Wileński. 1806, Nr. 10 - 12 About the Object