Auferstehung, V (X), orch, D-Dur - Sachrang, Museum Müllner-Peter 13.4 : [heading, with pencil:] Auferstehung About the Object
 • https://bavarikon.de/object/bav:MPM-MUS-00000BSB00114538
 • Auferstehung, V (X), orch, D-Dur - Sachrang, Museum Müllner-Peter 13.4 : [heading, with pencil:] Auferstehung
  • Auer, Josef; Schreiber
 • 1840-1860
 • 1 part, 24,5 x 32 cm
  • German
  • Musikhandschrift
  • „Der Notenschatz des Müllner Peter“ – Die Sachranger Musikaliensammlung
 • Müllner Peter Museum Sachrang
 • Müllner Peter Museum Sachrang
  • Müllner Peter Museum Sachrang - Call number: Sachrang, Museum Müllner-Peter -- 13.4
  • RISM Identifier - Identifier: RISM 1001026047
  • Uniform Resource Name - Identifier: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00114538-8
  • B3Kat Identifier - Identifier: BV045367082
 • http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00114538-8
 • Licence of the Metadata: CC0
 • Abschrift - Schreiber, ermittelt: Auer, Josef, 1817* - Stimme(n): bombardone: 1 f.
 • 2019-02-07